STEUN ON0LB

Copyright ©2012 ON4HP- All Rights Reserved.
2022: ON5SB, ON7VR, ON3LDB, ON4SSB, ON6MID, ON4ABR, ON4HP, ON5VN, ON6DR, PB1SAM, ON5WAL, ON4AJJ… Bedankt ! Bent U de volgende ?

Dank aan onze donateurs:Hallo, natuurlijk kost alles tijd en energie en geld…

Tijd en energie die bieden wij als beheerders aan ON0LB.

Het is immers de hamspirit van ons allen die er voor zorgt dat ON0LB blijft bestaan.

U kan ook uw hamspirit laten blijken door steunend lid te worden van ON0LB dit door 5 euro (of meer)

over te maken op rekeningnummer :

979-2221294-96    IBAN: BE65 9792 2212 9496 van V.Z.W.- L.R.C.

met vermelding van je “roepteken, naam en voornaam”.

Wilt U dat uw roepteken niet op de website komt plaats er dan “noweb” bij. 

info@on0lb.be

Dank bij voorbaat namens alle gebruikers van ON0LB.